SYSTEMISCHE MASTER CLASS

SYSTEMISCHE MASTER CLASS

HET VERLOREN KIND IN JE SYSTEEM - OVER GEBOORTE, LEVEN & DOOD

Een 10-daagse systemische master class & pionierswerk vanuit systemische studie

 

HET VERLOREN KIND, over GEBOORTE, LEVEN & DOOD is een 10-daagse SYSTEMISCH MASTER CLASS waar je Systemisch aan de slag gaat met de grote thema's die verweven zijn met geboorte, leven en dood.  

Deze opleiding bestaat uit 10 volledige dagen, gespreid over 5 lesblokken van 2 dagen, waar we diepgaand deze thema's onderzoeken vanuit "Het Lege Midden". 

Deze mastter class nodigt uit om jouw vragen en ervaringen uit de praktijk mee te brengen die gelinkt zijn aan deze existentiële lagen.  Via opstellingswerk leggen we deze ook voor, inzichten onderzoekend en niet in het minst die systemische bewegingen die verlichting brengen. 

De ervaring, voorbij het rouw- en verliesproces bij pré, peri- en postnataal verlies, blijkt een onuitputtelijke bron te zijn voor systemische inzichten en wetmatigheden. Als het ware: Echo's uit De Dood met een boodschap aan het Leven via de overgave aan de geboorte. Leven en dood worden nergens zo geconcentreerd in de lichamelijkheid als bij een zwangerschap

Dood of leven baren als vrouw vraagt om meesterschap en "full ownership". En nergens heeft de vrouw de mannelijke bescherming meer nodig dan dáár, waar zij in haar leiderschap gaat staan.

Binnen de grenzen van systemisch werk, opstellingen worden deze grote existentiële lijnen in een systemisch bewust-zijn ontdekt.

3 LAGEN VAN DEZE OPLEIDING

(1) Onderzoekslaag van de existentiële thema's

(2) Overdracht van concrete toepassingsmethoden

(3) Persoonlijke Groei

VOOR WIE?

Deze opleiding vraagt om leiderschap en zal nog meer gefundeerde leiders in het Veld voort brengen. Dit type systemisch onderzoek/training is voor meester-begeleiders vanuit de diepste bron.

(1) Voor ervaringsdeskundigen die gelinkt zijn aan ZWANGERSCHAP, GEBOORTE, LEVEN of DOOD

 • Voor ouders, broers, zussen, grootouders van een verloren kind

 • Voor wie vragen heeft omtrent de eigen kinderwens

 • Voor wie erkent kwetsuren te hebben in de mama-relatie

 • Voor wie het leven (nog) niet kon doorgeven

 • Voor wie zich bewust wil voorbereiden op een bevalling en/of bewust ouderschap

 • Voor wie bewust wil omgaan met de authentieke plek van jezelf en je naasten

(2) Voor professionele procesbegeleiders: coaches, consulenten, therapeuten die hun klanten vanuit de meest existentiële bron willen antwoorden bieden en versterken in hun proces(sen)

 • Voor wie in de praktijk vragen krijgt over "recht van bestaan", "er mogen zijn"

 • Voor wie geconfronteerd wordt met hechtingsproblematieken en complexere gezins- of familiesituaties

 • Voor procesbegeleiders die werken met wensouders en die denken aan fertiliteitsparcours of adoptiemogelijkheden

 • Voor procesbegeleiders die werken met kinderen die geboren zijn uit IVF-processen, geadopteerden en broers/zussen van overleden kinderen

(3) Voor professionele begeleiders tijdens zwangerschap en geboorte (doula's, vroedvrouwen, gynaecologen, verpleegprofessionals, etc)

 • Voor wie vanuit deze gespecialiseerde domeinen op zoek is naar de link tussen fysiologische kennis en de gevolgen op vlak van binding en hechting

 • Voor wie in geval van dood tijdens de zwangerschap (in welke fase dan ook) of geboorte trauma-geïnformeerd en systemisch ondersteund de patiënt beter wil bijstaan

 • Voor wie naast de fysieke geboorte ook op zoek is om trauma-geïnformeerd een sociale geboorte te implementeren in geval van pré-, peri- of postnataal verlies

(4) Voor professionelen in alle sectoren die werken met of in de diensten gelinkt aan pré-, peri- of postnataal verlies (zorgverzekeraars, begrafenisondernemers, politici, gezinsconsulenten)

 

WAT NEEM JE MEE UIT DEZE MASTER CLASS?

(1) ONDERZOEKSLAAG omtrent existentiële thema's die "wakker" worden wanneer de plek van een verloren kind geëerd wordt en die we in het Veld actief gaan opstellen.
 • Wie is het VERLOREN KIND? Trans-generationeel traumawerk: net door die eerste generatie die het rouw- en verliesproces aankijken, komen er ook nieuwe vragen en domeinen van onderzoek.  Dit maakt deze opleiding ook pionierswerk - taboe doorbrekend en vernieuwend.

 • De Plek met de daarbij horende "breuklijnen"

 • Het Leven Doorgeven: Wat hoort erbij? Wie hoort erbij? Wat dient er dood te gaan om het leven te geven? Geboorte als het ultieme transformatie- en transmutatieproces.

 • Zwangerschap & post-partum: over de fysiologie van binding, ordening en balans

 • Schuld en Onschuld: Welke schuld ben jij bereid te nemen? Welke onschuld mag je met het verloren kind meegeven? En waarom is het een voorwaarde om je eigen leven ten volle te nemen?

(2) OVERDRACHTSLAAG van concrete systemische toepassingsmethodieken

Elke tweedaagse leer je zelf aan de slag te gaan met opstellingen en andere systemische methodieken zodat je deze concreet kan toepassen in jouw praktijk en/of expertisedomein.

 • opstellingen
 • systemische vragen
 • creatieve therapievormen als opstelling
 • ritualistiek

 

(3) PERSOONLIJKE GROEILAAG met persoonlijke systemische begeleiding door Katrien en/of Barbara (bij wie jij het liefst jouw vraag stelt op dat moment)

De kracht van deze opleiding is natuurlijk dat jij zelf als coach/begeleider/professioneel in jouw vakgebied jouw eigen draagkracht vergroot en deze thema's ook zélf aankijkt in deze kleine vertrouwelijke groep. Om deze persoonlijke groei te verzekeren zijn er dus twee systeemcoaches die reeds hebben samen gewerkt in hun webinarreeks "Bewegingen van de Ziel". Afhankelijk bij wie jouw vraag het beste resoneert, kan je dan kiezen wie jou tussen de lesblokken opvolgt.

 

CONCRETE INFORMATIE

Data en uur :  Start- en einduur trainingsdag: van 9u00 tot 17u00 +++ DATA NAJAAR - zie agenda

Locatie https://www.hotelnazareth.be/

Deze locatie aan E17 is vlot bereikbaar en gratis parking is voorzien. 
Wie wenst kan tijdens deze tweedaagsen kiezen voor een overnachting en kan bij vermelding van deze opleiding genieten van 10% korting.
Tijdens de opleidingsdagen is ook telkens koffie, thee, versnaperingen én een middaglunch inbegrepen in de prijs.  

Aantal deelnemers: Deze opleiding gaat van start bij minimum 6 deelnemers.  Het maximaal aantal deelnemers staat op 11, zodat de hoogste persoonlijke opvolging verzekerd blijft.

Jouw investering: Jouw investering voor deze Master Class Systemisch Werk met "Het Verloren Kind in het Systeem" bedraagt 1.555€ exclusief BTW.

Om een gelijk(w)aardig bedrag te hanteren voor België en Nederland, voor zelfstandigen in hoofd- en bijberoep en voor ondernemers en particulieren, wordt ervoor gekozen om geen gebruik te maken van subsidiaire tussenkomsten.  

Wat is concreet inbegrepen in deze prijs?

* koffie, thee, lichte versnaperingen en water tijdens de lesdagen

* middaglunch (telkens een keuze tussen vegetarisch en niet-vegetarisch)

* wie wenst te overnachten, kan gebruik maken van 10% korting door deze opleiding te vermelden

* je wordt persoonlijk opgevolgd en begeleid tussen de lesblokken in, zowel in casuïstiek (jouw eigen klanten in jouw praktijk) als in je persoonlijke proces.

* Je krijgt gratis het werkboek "Mandala's & Lava"

 

CONTACT

Stuur jouw vraag gerust door naar hallo@systemsofthesoul.be of vraag via het online contactformulier naar de informatiebrochure en ontvang die bij je thuis. 

 

Wij zien jou graag in augustus, 

Katrien & Barbara

SYSTEMISCHE MASTER CLASS