De Eerste Duizend Dagen

De Eerste Duizend Dagen

Zo heel soms herhalen we in onze dagelijkse reacties een patroon die dateert van in onze eerste duizend dagen. Soms brengt "dieper delven" ons tot deze tijd. 

Een wonderbaarlijke bron voor heling voor wie als volwassene aan de slag wil/moet met zijn innerlijke kind, zodat we veel vrijer ons volwassen leven kunnen nemen.

Het is ook een wonderbaarlijke tijd voor een baby wiens ouders dieper durven stilstaan bij de boodschappen die soms van generaties ver ook via hen worden doorgegeven.

 

Reeds van voor de conceptie tot wanneer het jonge kind ongeveer zijn tweede verjaardag viert. Dat noemen we "de eerste duizend dagen". Wist je dat hoe je als kind in deze periode hebt leren omgaan met uitdagingen en soms traumatische gebeurtenissen als het ware jouw "blauwdruk" is dat je meedraagt en blijft kopiëren in je latere leven? 

Het is dus zeker een waardevolle bron aan informatie waar heel veel helingspotentieel zit. 

Met systemisch werk duiken we vaak die diepte in, naar die lagen die al lang "vergeten zijn" en die we onbewust-zijn noemen. Om zichtbaar te maken wat we niet meer "weten" en om nu als volwassene -waar nodig- een nieuwe blauwdruk te gaan installeren.

Er is geen mooier werk dan dit. 

Voor jezelf. En voor de generaties na jou.

 

De Eerste Duizend Dagen

Alleen maar lof over de aanpak en werkwijze van katrien. Laag na laag komt er helderheid door het proces dat je gaat. Op een rustige wijze manier krijg je begeleiding.  Dankjewel voor de verduidelijkingen.
A.D.R.
*