Systemisch Werk & Coaching

Systemisch Werk & Coaching

Met Systems of the Soul Coaching worden jouw meest individuele vraagstukken in relatie tot een groter geheel geplaatst.  In een groter Systeem dus. Eens we daarbij durven stilstaan, wordt een veelheid aan systemen zichtbaar.  Systemen kunnen zijn: het gezin van herkomst, de familie, de werkteams, organisaties & culturen, liefdes- en vriendschapsrelaties, onze ziekenzorg, onze samenleving. 

Willen we op microniveau (individueel niveau) beweging krijgen waar het vast zit, dan bekijkt het Systemisch Werk dit steeds met respect voor en in relatie tot de specifieke "Wetmatigheden" en Systemische Ordes die zich manifesteren in steeds weerkerende thema's. 

Het is dus een werkwijze, coachingswijze en zelfs levenswijze met een oordeelloze aanvaarding van Al wat er Is. In de veelheid. In de Tegelijkertijd. In de Complexiteit.

Pas wanneer er mag zijn wat er is, worden helende bewegingen mogelijk. Wie de moed kan opbrengen enige wens tot simplifiëring van Het Leven los te laten, ervaart heel snel een verlichting uit situaties die hem vast zetten en krijgt spoedig inspiratie waar hij ín zijn leven en mét het Leven heen wilt. 

Systemisch Werk kent intussen vele vormen waarmee je met de meest complexe thema's aan de slag kunt: trauma, rouw & verlies, ziekte, relaties, organisaties, doelen, ... kunnen als de meest individuele Zielsmissies in het licht gebracht worden om tot een duurzame beweging te komen. 

Bij Systems of the Soul wordt gebruik gemaakt van verschillende vertalingen van Systemisch werk:

  • SOS inzichtssessies - het in kaart brengen van uw thema in het licht van Systemische wetmatigheden
  • Opstellingen - Gebruik makend van het Wetend Veld wordt het onzichtbare zichtbaar gemaakt
  • Rituelen - Wanneer thema's verder reiken in verleden, heden en toekomst, blijken rituelen een zeer sterke vertaalslag te kunnen maken om het ongrijpbare een plaats te geven en daarin zelf jouw plaats in te nemen. (niet in het minst een meerwaarde bij rouwthema's)
  • Schaduw Werk - Voor de meest moedigen die bevrijding zoeken van de (ogenschijnlijk tegenstrijdigheden) in onze Ziel.   Het vraagt om oordeelloos te verbinden met je eigen extreemste (en donkterste) tegenstijdigheden (dualiteiten) om in die diepste krochten van de Ziel te merken dat beide kanten elkaar opheffen/bevrijden. Dit is slechts een optie voor wie in de overgave durft stappen van "het Laten Zijn".

Systemisch Werk & Coaching